Rate this post

Písanie odbornej práce je pre študentov vysokých škôl prvý krok k ukončeniu vysokoškolského štúdia. Kým mnohí sa toho neboja, iní už mesiace vopred stresujú, lebo majú obavy z toho, že nedokážu napísať tak odbornú prácu akou záverečná práca na vysokej škole rozhodne je.

Ako si ale uľahčiť písanie záverečnej práce?

 

Kvalitné informačné zdroje si zabezpečte v predstihu

Písanie takejto odbornej práce, akej písanie bakalárskej práce, diplomovej práce, či rigoróznej práce rozhodne je, si vyžaduje dostatočnú prípravu. Samozrejmosťou sú kvalitné podklady, z ktorých potom študent bude čerpať pri písaní práce.

Kvalitné informačné zdroje potrebné na písanie si zabezpečte v predstihu, ideálne vtedy, keď sa dozviete tému záverečnej práce. Postupne si tieto informačné zdroje v knižnej a internetovej podobe zbierajte. Najviac času vám môže zabrať práve ich hľadanie. V tom vám ale vie pomôcť rešerš, na ktorý sa spoliehajú viacerí študenti.

Vďaka rešeršu si vyhľadáte dostatočné množstvo kvalitných informačných zdrojov, čiže sa nemusíte báť nedostatku potrebných informácií k danej téme. Odporúčame vám knižné, ale aj internetové zdroje potom skonzultovať so školiteľom.

Vytvorenie osnovy

Aby sa vám dobre písalo, odporúčame vám vytvoriť si osnovu práce. Vytvorenie osnovy vám zjednoduší písanie a aj vďaka tomu vám školiteľ bude môcť skôr poradiť pri písaní ako keby ste boli úplne bez osnovy. Dobré podklady na písanie seminárnej práce ste na strednej, či základnej škole vedeli dostať aj od učiteľa, ale našli ste ich aj na internete. Podklady na bakalársku, diplomovú, či rigoróznu prácu sú ale úplne čosi iné.

Vytvorte si už na začiatku osnovu a pri písaní sa jej riaďte. Vždy odporúčame dokončiť jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Skákanie z jednej témy na druhú pri písaní môže znížiť kvalitu vašej záverečnej práce.

Zdroj obrázka:

Autor: Phovoir / Shutterstock.com