5 (100%) 3 votes

Dôležitá súčasť vášho auta, ktorá zároveň chráni životné prostredie

 

Za posledné desaťročie vzrástol počet áut na cestách minimálne o dvojnásobný počet. Ekológovia a aktivisti životného prostredia upozorňujú na zlý dopad výfukových plynov na životné prostredie. Nadmerné množstvo výfukových plynov môže ohroziť naše zdravie a práve preto by sme sa mali zamyslieť a snažiť sa využívať alternatívne spôsoby dopravy – zdieľaný automobil, zdieľané bicykle, kolobežky. Ešteže ale boli vyvinuté filtre pevných častíc, ktoré používajú najmä dieselové autá, ktorých je na cestách viac ako benzínových.

Dôležitá súčasť vášho auta

Čo je to filter pevných častíc?

 

Funkčný filter pevných častíc sa nazýva aj DPF filter a jeho úlohou je obmedziť únik nebezpečných častíc výfukových plynov do ovzdušia. Používa sa väčšinou len v autách s dieselovým motorom, ale nájdete ich aj v autách so vznetovými motormi.

Tieto filtre sú povinné vzhľadom na sprísňujúce sa podmienky emisných noriem EURO. Ak máte staršie dieselové auto, ktoré ešte tento filter nemá, je načase si ho kúpiť, lebo v opačnom prípade môžete mať problémy.

 

Repas DPF filtrov

 

Aby si filter plnil naďalej svoju funkciu, nesmiete riskovať, že sa vám zanesie. Sám predajca vám povie, kedy je potrebné tento filter vyčistiť. Ak potrebujete nový filter, všímajte si, či daný predajca poskytuje aj službu repasu DPF filtrov. Môže sa stať, že natrafíte na nejakého predajcu, ktorý nebude poskytovať službu repasu DPF filtrov.

Dôležitá súčasť vášho auta

Pravidelnosť v čistení

 

DPF filter musí byť v pravidelných intervaloch čistený. V opačnom prípade by mohol poškodiť celý automobil a úplne ho znefunkčniť. Myslite na toto čistenie, lebo v opačnom prípade riskujete, že vám automobil prestane ísť. DPF filter nemôžete prirovnávať napríklad k stieračom. Tých výmena je tiež dôležitá, ale staré nefunkčné stierače neohrozujú stav auta tak ako znečistený DPF filter.

 

Myslite na kvalitu životného prostredia a starajte sa o to, aby bol filter pevných častíc vo vašom aute v 100% stave.